Cena Osobnost roku je udělována za nejvýznamnější počin uplynulého roku ve výtvarném umění. Společně ji vypisují časopis Art+antiques, Galerie výtvarného umění v Chebu a internetový portál artalk.cz. O ceně rozhoduje deset odborníků, zastupujících různé generace, regiony a obory výtvarného umění. 

 

Cenu byla založena v roce 2002 při časopise PARS, který vydávala Galerie Klatovy / Klenová a Zámek Týnec. Až do roku 2009 hlasovala široká obec oslovených kritiků a historiků umění. Se změnou organizátorů v roce 2010 se proměnilo jak její nastavení, tak i podoba samotné ceny, kterou nově představuje dílo s malevičovským motivem černého čtverce, vytvořené vždy laureátem předchozího ročníku.    

GAVU Cheb Art+antiques Artalk.cz erasvet.cz