Tiskový servis

Dominik Lang Osobností roku

Praha 22. ledna 2014 – Cenu Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku 2013 získal třiatřicetiletý Dominik Lang. Odborná porota jej ocenila za dvě samostatná výstavní vystoupení – Expanded Anxiety ve vídeňské Secesi a Procházení zdí v Domě umění v Českých Budějovicích – a za účast na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Porota vyzdvihla Langovu schopnost obstát na mezinárodní umělecké scéně i to, že přes celkově kompaktní charakter své práce, v němž dominuje téma vnímání a prožívání fyzických i institucionálních komponent výstavního prostoru, nalézá od výstavy k výstavě vždy nové a objevné řešení. „Díra v překližce má právě díky kontroverzi, která ji obklopovala, možnost stát se jedním z ikonických děl českého umění,“ říká člen poroty Ondřej Horák k Langově práci pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Laureáta volila desetičlenná porota. Z původního „longlistu“, který čítal více jak čtyřicet jmen, nejprve vybrala osmnáct finalistů. Deseti z nich pak každý porotce udělil od 10 do 1 bodu a o vítězi rozhodl prostý součet bodů. „Smyslem ceny není říct, kdo byl v loňském roce absolutně nejlepší. Chceme spíš připomenout, co zajímavého se loni na umělecké scéně událo, proto také uveřejňujeme seznam všech finalistů a prvních deset z nich i s počtem obdržených bodů,“ vysvětluje motivaci k udílení ceny šéfredaktor časopisu Art+Antiques Jan Skřivánek.

S první desítkou finalistů panovala mezi porotci všeobecná spokojenost. Jsou v ní zastoupeni umělci různých generací a vyjadřující se různými médii. Lze konstatovat, že porotci ocenili hlavně úspěch na mezinárodní scéně a spíše než velkých retrospektivních výstav si všímali novátorských počinů. Ve dvanáctileté historii ceny také dosud nikdy nedošlo k tomu, aby zvítězil umělec, který se v tomtéž roce stal laureátem Chalupeckého ceny. Členy poroty letošního ročníku byli: Ondřej Horák (tranzitdisplay), Magdalena Juříková (GHMP), Rostislav Koryčánek (Dům umění města Brna), Karina Kottová (INI Gallery), Pavlína Morganová (VVP AVU), Karel Oujezdský (Český rozhlas), Martina Pachmanová (VŠUP), Silvie Šeborová (Artalk.cz), Marcel Fišer (GAVU Cheb) a Pavel Vašíček (Topičův salon).

Na druhém místě se s 65 body, s desetibodovým odstupem od vítězného Dominika Langa, umístil Tomáš Džadoň. V hlasování čtenářů portálu Artalk.cz si pak Džadoň a Lang pořadí prohodili – Tomáš Džadoň získal 84 bodů, Dominik Lang skončil s odstupem jedenácti bodů druhý. „Džadoňův Památník lidové architektury – trojice seníků nainstalovaných na střechu jednoho z košických paneláků – možná nejlépe naplňuje definici významného počinu, za nějž má být cena udělována,“ komentuje výsledky šéfredaktorka Artalk.cz Silvie Šeborová.

Na třetím místě v hlasování odborné poroty i čtenářů se umístila Eva Koťátkové. Samostatné výstavy v Kunstverein Brunschweig, v Muzeu současného umění ve Vratislavi a v Modern Art Oxford a účast na hlavní kurátorské výstavě 55. benátského bienále znamenaly pro Evu Koťátkovou zcela mimořádně úspěšný rok na mezinárodním poli.

Cenu Osobnost roku pořádají časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu, jejíž ředitel Marcel Fišer vznik ceny v roce 2002 inicioval. V průběhu její dvanáctileté existence se mezi oceněnými objevil Jan Merta, Pavel Brázda, Jiří Kovanda nebo Josef Bolf. V minulém ročníku si ocenění rozdělili Krištof Kintera a Pavel Mrkus. Cena má podobu černého čtverce, který pro vítěze vytváří předchozí laureát.

 


Pořadí podle odborné poroty

Dominik Lang

75 b.

Tomáš Džadon

65 b.

Eva Koťátková

64 b.

Martin Zet

48 b.

Jiří Kovanda

47 b.

Magdalena Jetelová

42 b.

Patrik Hábl

40 b.

Pavla Sceranková

38 b.

Kamila Ženatá

27 b.

Vladimír Kokolia

22 b.

 

Pořadí podle čtenářů

Tomáš Džadon

83 b.

Dominik Lang

72 b.

Eva Koťátková

67 b.

Lucia Sceranková

57 b.

Robert V. Novák

42 b.

Patrik Hábl

40 b.

Pavla Sceranková

38 b.

Karel Malich

36 b.

Kateřina Šedá

35 b.

Kamila Ženatá

31 b.


Dalšími finalisty podle poroty byli Daniel Balabán, Zbyněk Baladrán, dvojice Jasanský-Polák,  Karel Malich, Robert V. Novák, Daniel Pitín, Lucia Sceranková a Kateřina Šedá (podrobněji o všech finalistech na http://www.artalk.cz/2014/01/14/hlasujte-o-osobnosti-roku/). Čtenáři dále zmiňovali dvojici Franta-Böhm, Václava Magida, Jaromíra Novotného, Tomáše Svobodu a Tomáše Vaňka.

Podrobnosti o minulých ročnících ceny: http://osobnostroku.triodon.com/

 

Foto: Černý čtverec od Krištofa Kintery pro Pavla Mrkuse / foto: Jan Rasch

 

____________________________________________________

V případě zájmu o další informace kontaktujte

Silvie Šeborová: silvie.seborova@gmail.com / tel: 604 126 164

Jan Skřivánek: skrivanek@artplus.cz / tel: 603 212 327

Dominik Lang: d-l@email.cz / Domink Lang je do 10. února v Irsku, kde spolu s Evou Koťátkovou připravují společnou výstavu http://projectartscentre.ie/event/eva-kotatkova/

 


GAVU Cheb Art+antiques Artalk.cz erasvet.cz